Om den nationale trivselsmåling

Alle folkeskoler skal i perioden 22. marts – 1. juni 2021 gennemføre den nationale trivselsmåling blandt eleverne. Som følge af covid-19 og hjemsendelse af eleverne er opstartsdatoen for trivselsmålingen blevet udsat. Styrelsen for it og læring har udsendt informationsbrev vedr. udsættelsen til landets skoler og kommuner. Børne- og undervisningsministeriet vil melde en ny gennemførelsesperiode ud på et senere tidspunkt.

Elevernes trivsel skal måles årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse på alle folkeskoler, herunder også specialskoler. Få mere at vide om den nationale trivselsmåling her.

Børne- og undervisningsministeriet har udviklet vejledningsmateriale til arbejdet med at forberede, gennemføre og følge op på den nationale trivselsmåling i folkeskolen, hvilket kan findes her.

Undervisningsministeriets Trivselsværktøj

Børne- og undervisningsministeriet stiller et gratis måleværktøj til trivselsmålingen til rådighed for kommuner og skoler. Værktøjet indeholder alle faciliteter til gennemførelse af trivselsmålinger, fx elektronisk spørgeskema til eleverne, mulighed for at følge med i svarprocenter og adgang til resultatrapporter på klasse-, skole- og kommuneniveau. Læs en kort introduktion til trivselsværktøjet her og se, hvordan du logger ind i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj her. Find svar på de vigtigste spørgsmål om UNI-Login her.

I Undervisningsministeriets Trivselsværktøj kan der også tilvælges spørgsmål om undervisningsmiljø, så trivselsmålingen og kortlægningen af undervisningsmiljøet kan gennemføres som én samlet undersøgelse.

I perioden uden for den nationale trivselsmåling kan alle landets grundskoler anvende Undervisningsministeriets Trivselsværktøj til at lave frivillige trivselsmålinger.